Thuiszorgvinden.nl is een online marktplein, waar vraag en aanbod op het gebied van zorg en diensten samenkomen. De zorgstructuur in Nederland is veranderd. De ‘vergrijzing’ gaat door. De behoefte aan zorg neemt toe en het aanbod is diffuus. Daarom is Thuiszorgvinden.nl een uitkomst voor iedereen die zoekt naar de juiste hulp in de eigen omgeving. En een interessant portal voor aanbieders van zorgdiensten, omdat een grote groep potentiële klanten in één keer wordt bereikt.

Positionering

Omdat de site aanbieders en consumenten verbindt, is vertrouwen essentieel. Weide verzorgde voor Thuiszorgvinden.nl dan ook een serieuze, maar tegelijk prettige en toegankelijke website. Die net zo betrouwbaar oogt als Thuiszorgvinden is.

Een belangrijk aspect is eveneens een bevestiging voor de zorgzoekers dat zij de touwtjes zelf in handen houden door rechtstreeks zorg in te kopen – dus met een uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding.

Huisstijl

Weide ontwierp een huisstijl voor Thuiszorgvinden.nl die warmte en vertrouwen verbeeldt. Intermenselijk contact en persoonlijke aandacht zijn immers belangrijke aspecten van zorgdiensten; een portal dat vraag en aanbod verbindt is idealiter met dezelfde gevoelswaarden omringd.

De huisstijl wordt ondersteund door functionele iconen, die in één oogopslag de categorieën in de zorg communiceren waarvoor op Thuiszorgvinden.nl matches kunnen worden gezocht.

Vertrouwd netwerk opbouwen

Thuiszorgvinden.nl biedt veel informatie van zorgaanbieders, waardoor zorgzoekers in staat zijn om een eigen, vertrouwd zorgnetwerk op te bouwen.

Ze kunnen aanbieders vergelijken, nadere (prijs)informatie aanvragen en zelf rechtstreeks in contact treden met ‘kandidaten’. Helemaal van deze tijd.

Responsive design

Gevonden worden is één, perfect in beeld zijn op alle devices is twee. Beide targets zijn onze missie. Weide zorgt ervoor dat de website van Thuiszorgvinden.nl optimaal in beeld is. En net zo goed functioneert op desktop en mobiel als op tabets, waaronder de iPad. Daardoor brengen bezoekers meer tijd door op de site, is het bouncepercentage laag en de belevingswaarde van de site onveranderlijk hoog - onafhankelijk van de resolutie.

Responsive design door Weide. Technische perfectie en maximalisatie van bereik gaan hand in hand.